Peletky Enzo - titulný obrázok

Peletky Enzo

Peletky sú moderným palivom, ktoré sa vyrábajú lisovaním z čistých drevených pílín. Majú krásnu svetlú farbu dreva. Zákazníci vyhĺadávajú naše peletky. S výrobou pelietiek sme na Slovensku začali ako prví. Dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvality. Zabezpečíme dopravu až k Vám kdekoľvek na Slovensku. V našej výrobe peletiek používame výhradne piliny bez kôry, čo uživateľ ocení najmä pri čistení kotla a kvalite horenia v spaľovacej miske kotla, vďaka veľmi nízkemu obsahu popola.

Priemyselné peletky

Peletky

V poslednej dobe sa stále častejšie stretávame s pojmom priemyselná peletka. Nie vždy je celkom jasné o čo vlastne ide. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že priemyselná peletka je peletka, ktorá svojim tvarom a fyzikálnymi vlastnosťami zodpovedá normou stanoveným hodnotám, ale chemickým zložením minimálne v jednom parametri nespĺňa normou stanovené podmienky. S touto vlastnosťou sa stretávame predovšetkým u nedrevných peletiek, alebo u peletiek s vysokým obsahom kôry. Aj keď nebudeme ďalej sledovať prípadné odchýlky od noriem musíme si uvedomiť že: priemyselná peletka, je peletka určená na spaľovanie v kotloch špeciálne upravených a nie je vhodná na spaľovanie v bežných kotloch nízkych výkonov.

Prirodzene je na samotnom spotrebiteľovi, či bude vo svojom zariadení spaľovať aj takéto „menej kvalitné“ peletky. V každom prípade si musí byť vedomý toho, že ohrozuje životnosť a funkčnosť svojho kotla. Ale čo je horšie vzhľadom na zloženie takejto peletky môže ohrozovať aj zdravie svoje a svojich blízkych.

Zvlášť výrazne sa toto nebezpečenstvo prejaví vtedy, ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že cena takýchto peletiek môže byť výrazne nižšia ako sú bežné peletky splňujúce normy. Aj v tomto prípade platí, že lacno nakúpiť neznamená vždy vyhrať. Naskytá sa nám teda otázka načo sú priemyselné peletky, keď sú potenciálnym nebezpečenstvom. Odpoveď je jednoznačná. Sú určené na priemyselné spaľovanie, kde naopak zlepšujú podmienky spaľovania a znižujú obsah škodlivých látok pri spaľovaní menej kvalitných palív, prípadne pri spaľovaní odpadu. Výroba priemyselných peletiek nám umožňuje spracovanie biomasy nevhodnej na výrobu kvalitných peletiek a tak využiť aj túto zložku zakonzervovanej slnečnej energie na úkor fosílnych palív.

Čo to vlastne Peletky sú?